Софтуер - Калкулатор - Програма за изчисляване на пенсия/пенсии за осигурителен стаж и възраст, индивидуален коефициент (ИК), точки и право на пенсия, превръщане на категории труд. Софтуер - пенсионен калкулатор. Изчисляване на пенсии за инвалидност. Държавна пенсия. Социално осигуряване. Изчисляване на пенсиите. Изчисляване на пенсията.

За програмата

Програмата "Пенсия Калк" е създадена с цел да улесни бъдещите и настоящи пенсионери или техните близки, в изчисляването, преизчисляването или прогнозирането на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основата на методиката заложена в КСО(Кодекса за социално осигуряване).

Програмата е приятелски настроена към потребителя, лесна и интуитивна при работа, и с достатъчно възможности. Всички функционалности свързани с пенсиите са вложени в една програма:

 • Намиране на най-изгоден 36 месечен период до '96 г.
 • Превръщане на категории труд от една в друга
 • Изчисляване на точки и право на пенсия
 • Изчисяване на индивидуален коефициент (ИК)
 • Изчисляването на крайната пенсия. Поддържа следните видове:
  • Пенсия за осигурителен стаж и възраст
  • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване
  • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука
Единствената работа, която се изисква от потребителя е въвеждането на месечните заплати и натискането на един бутон! В резултата се отпечатва подробна информация за данните, формулите и номенклатурите, според които са направени изчисленията. Не се изисква регистрация, нито въвеждане на лични данни. Цялата въведена от потребителя информация се запазва единствено в локална база данни, до която имате достъп винаги по-късно.

Цена

Безплатно: Изцяло и напълно безплатно е изчисляването на пенсиите за инвалидност!
Безплатни са функциите за намиране на най-изгоден 36 месечен период до '96 г., превръщане на категории труд и изчисляване на право на пенсия.
Продуктът е безплатен за изтегляне(без регистрация).
Платено
За изчисляване на ИК(Индивидуален коефициент) и крайната пенсия за осигурителен стаж и възраст се изисква изпращане на SMS на стойност 2.40 лв (с ДДС). Останалата функционалност на програмата не зависи от този код и остава винаги работеща.
Заплащането дава възможност за поддръжка и ежемесечни актуализации, без които програмата би била безмислена.

Хардуерни изисквания

За да работи пълноценно, програмата трябва да се инсталира на компютър с Windows и връзка с интернет.

Актуализации

Актуализациите се правят напълно автоматично при стартиране на програмата и активна интернет връзка. Винаги работите с актуалната номенклатура публикувана от НОИ.
Изтегли пенсионния калкулатор - програма за изчисляване на пенсия
Екрани от програмата

пенсионен калкулатор екран 1

пенсионен калкулатор екран 2

пенсионен калкулатор екран 3

Copyright © 2010 www.pensiacalc.com