Софтуер - Калкулатор - Програма за изчисляване на пенсия/пенсии за осигурителен стаж и възраст, индивидуален коефициент (ИК), точки и право на пенсия, превръщане на категории труд. Софтуер - пенсионен калкулатор. Изчисляване на пенсии за инвалидност. Държавна пенсия. Социално осигуряване. Изчисляване на пенсиите. Изчисляване на пенсията.
Инсталация | Начален екран | Екран изчисляване | Лицензионно споразумение

Лицензионно споразумение

Програмният продукт "Пенсия Калк" може да бъде разпространяван, инсталиран и използван само след приемането на следните условия:
  • Потребителят приема че резултатите от изчисленията не могат да служат като доказателствен материал.
  • Справката е точна, но все пак ориентировъчна - окончателната пенсия ще ви бъде определена от НОИ.
  • Суми за изпратени SMS-си не се възстановяват.
  • Програмата се предлага такава каквато е и авторът не поема отговорност за евентуални вреди призлезли от нейното използване.
  • Продуктът се разпространява напълно безплатно и никой няма право да го продава от свое име. Единствената цена е цената на изпратения SMS за крайното изчисляване.
Изтегли пенсионния калкулатор - програма за изчисляване на пенсия
Екрани от програмата

пенсионен калкулатор екран 1

пенсионен калкулатор екран 2

пенсионен калкулатор екран 3

Copyright © 2010 www.pensiacalc.com