Софтуер - Калкулатор - Програма за изчисляване на пенсия/пенсии за осигурителен стаж и възраст, индивидуален коефициент (ИК), точки и право на пенсия, превръщане на категории труд. Софтуер - пенсионен калкулатор. Изчисляване на пенсии за инвалидност. Държавна пенсия. Социално осигуряване. Изчисляване на пенсиите. Изчисляване на пенсията.

Параметри на пенсионната реформа 2012-2035 г.

1. От 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 г.

2. От 1 януари 2021 година нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените (2026 година) и 65 години за мъжете (2024 година).

3. Удължаване на периода за ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд до 31 декември 2014 г. Пенсиите на тези лица за периода 2011 г. - 2014 г. ще се изплащат от държавното обществено осигуряване, вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12% и 7% ще постъпват в НОИ. Във фонд "Пенсии" на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуалните им партиди до 31 март 2011 г.

4. Условията за пенсиониране на категорийните работници няма да се променят до 31.12.2014 г.

5. От 1 януари 2015 година ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.

6. От 1 януари 2014 г. отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии.

7. От 1 януари 2017 година увеличаване тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност.

8. От 1 януари 2017 година увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т.е от 5% на 7%.

9. Увеличаване на периода за закупуване на стаж до 5 години. Вноската е в ръзмера на вноската за фонд "Пенсии" - 17,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

В резултат на предлаганите краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване финансовата устойчивост на пенсионната система и повишаване адекватността на пенсиите и на базата на заложените в средносрочната фискална рамка на Правителството показатели до 2013 година, за консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване се получават следните дългосрочни резултати:

Дефицитът в държавното обществено осигуряване се преодолява през 2017 година. След това започва да се натрупва излишък във фондовете на ДОО до 2035 г. Поради влошените демографски тенденции - застаряване на населението, увеличаване средната продължителност на живота и намаляване броя на активното население (т.е. на хората в работоспособна възраст) след 2035 година отново започва да се формира дефицит, който може да се покрива от средствата, които ще се натрупват в "Сребърния фонд" до 2035 година.

Изтегли пенсионния калкулатор - програма за изчисляване на пенсия
Екрани от програмата

пенсионен калкулатор екран 1

пенсионен калкулатор екран 2

пенсионен калкулатор екран 3

Copyright © 2010 www.pensiacalc.com