Софтуер - Калкулатор - Програма за изчисляване на пенсия/пенсии за осигурителен стаж и възраст, индивидуален коефициент (ИК), точки и право на пенсия, превръщане на категории труд. Софтуер - пенсионен калкулатор. Изчисляване на пенсии за инвалидност. Държавна пенсия. Социално осигуряване. Изчисляване на пенсиите. Изчисляване на пенсията.
Инсталация | Начален екран | Екран изчисляване | Лицензионно споразумение

Начален екран

Програмата се стартира директно, без изискване за въвеждане на потребител или парола. Ако има нова версия, при стратирането автоматично започва актуализация, която може да продължи до няколко десетки секунди. Не прекъсвайте този процес. Програмата стартира автоматично след завършване на актуализацията.

Ново изчисляване: Можете да стартирате ново изчисляване с натискане на съответния бутон от началния екран. Отваря се работният прозорец за въвеждане на данните необходими за изчисляването.

Редакция: ако има предишни изчислявания те се показват в таблица. За да редактирате някое от тях трябва да изберете желания ред и да натиснете бутона "Редакция". Можете да редактирате абсолютно всичко.

Отпечатване: директно от начлания екран може да се отпечати неограничен брой пъти крайната справка за изчислена преди това пенсия. Справката може да се запише като .pdf файл като натиснете върху дискетката(Save report), изберете Save as type - PDF, дайте име и път където да се запише файла и натиснете Save.

Номенклатури: от менюто може да се отвори екранът с номенклатурите, които се използват в изчисленията. Потребителя няма достъп до редактирането им, за да се предодврати рискът от неверни изчисления.

Изтегли пенсионния калкулатор - програма за изчисляване на пенсия
Екрани от програмата

пенсионен калкулатор екран 1

пенсионен калкулатор екран 2

пенсионен калкулатор екран 3

Copyright © 2010 www.pensiacalc.com