Софтуер - Калкулатор - Програма за изчисляване на пенсия/пенсии за осигурителен стаж и възраст, индивидуален коефициент (ИК), точки и право на пенсия, превръщане на категории труд. Софтуер - пенсионен калкулатор. Изчисляване на пенсии за инвалидност. Държавна пенсия. Социално осигуряване. Изчисляване на пенсиите. Изчисляване на пенсията.
Инсталация | Начален екран | Екран изчисляване | Лицензионно споразумение

Екран изчисляване

Работен прозорец за въвеждане на данните необходими за изчисляването
Този екран е достъпен с натискането на бутона "Ново изчисляване" или "Редакция". Всички въведени данни се запонмят независимо дали ще стигнете до крайното изчисяване или не. Можете да продължите винаги по-късно от там до където сте стигнали.

Необходими дании за въвеждане:

1. Дата на пенсиониране - ако все още нямате точна дата на пенсиониране, това не е проблем. Можете да въведете приблизителна или примерна дата. Единственото ограничение е да е в месец, за който НОИ е публикувал СОД(среден осигурителен доход за страната). Програмата ще ви предупреди ако не е така. Не можете да изберете бъдеща дата. Но с примерна дата пак можете да разберете с голяма точност каква ще бъде пенсията ви към момента дори да сте далеч от пенсия.

2. Възраст спрямо датата на пенсиониране, пол, стаж и име. Трудов стаж в години. Ако последната година е непълна, се попълват месеците в полето "месеци при непълна година стаж". Ако сте работили категории труд различни от 3-та категория, задължително обърнете годините в трета категория. Можете да ползвате инструмента за превръщане с избиране на бутона "К" (от Категория). Бутонът "К" Категории труд работи по следния начин: попълвате по колко години сте работили в съответните категории, натискате бутона "Превърни всичко в трета категория", и натискате бутона "Избор", за да попълните полето "Стаж в години" със стойността превърната в трета категория.

3. Въвеждане на месечните заплати: това е основната информация, която е необходима за правилното изчисляване. На базата на месечните заплати се изчислява ИК и самата пенсия.

 • Ако сте работили само преди или само след 31.12.1996 г. тогава въведете данни само за съответния период. Ако имате по-малко от 36 последователни месеца стаж до 31.12.1996 г. тогава пенсията се изчислява само въз основа на вторият период - след 31.12.1996г.
 • Бутон "повтаряща се заплата" -прозорец за бързо въвеждане
  1. Ако имате повтаряща се заплата за период от време, можете да я попълните бързо като въведете период от-до и заплата. Периодът не може да бъде по-голям от показания в синьо. Въведената от вас заплата ще се попълни за месеците в периода.
  2. Ако изберете тип заплата "брутно за периода", програмата разделя сумата на броя на месеците и я попълва за месеците в периода.
  3. Ако изберете изтрий за периода, програмата това и ще направи

  3.1 Въвеждане на доходи до 31.12.1996 г.
  Има два начина на въвеждане.
  Вариант-1: Ако вече сте избрали най-изгоден 36 месечен период, можете директно да го въведете заедно със сумата за периода в съответните кутийки. При полълванена датите се избира само дата до, а началната дата се попълва автоматично с 36 месеца назад.

  Вариант-2 е препоръчителен: въведете месечните си осигурителни доходи за последните 15 г. ваш осигурителен стаж в таблицата с месеци и натинснете бутона "Намери най-изгоден 36 месечен период". Програмата автоматично ще изчисли най-високото съотношение ИК1(вашият доход спрямо средния за страната за периода), и ще сумира общия доход за периода. Ако последните 15 г. ваш стаж са по-рано от периода '82 - '96г. тогава можете да промените периода визуализиран в таблицата, като попълните полето "начална година" с годината, от която започват последните ви 15 г. стаж, и натиснете бутона "промени".

  3.2 Въвеждане на доходи от 01.01.1997 г.
  За този период единствената опция е да въведете всеки месец осигурителен доход. Препоръчително е да ползвате бутона "повтарящи се заплати". Програмата автоматично сумира заплатите и изчислява стажа и ИК2(индивидуален коефициент за вторият период). Подробна информация за месечните доходи, на които сте осигурявани можете да изтеглите от сайта на НОИ http://www.noi.bg/ ->е-услуги -> Справка за социално осигуряване. За да ползвате справката трябва да имате персонален идентификационен код.

4. Право на пенсия След въвеждане на горните данни можете да проверите сумата на точките си и да получите информация дали имате право на пенсия според КСО чл. 68 Това става с натискането на бутона "Имам ли право".

5. Изчисляване на крайната пенися Това е най-лесното. Ако сте попълнили коректно месечните си доходи трябва само да натиснете бутона "Изчисли пенсията". Ако в момента имате интернет връзка се появява прозорец, в който ще получите инструкции на кой номер да изпратите SMS за достъп до съдържание. В отговор на SMS-a получавате код. Трябва да въведете този код в съответното поле в програмата и да натиснете "продължи". Програмата проверява за валидност на кода, след което се отваря финалната справка, която съдържа пенсията, която ще получавате според въведените параметри, ИК1, ИК2, СОД за 12-те месеца преди датата на пенсиониране, краен ИК на лицето, общ стаж, формулите и номенклатурите според които са направени изчисленията и още...
Справката може да се разпечатва, както и да се записва като .pdf(Acrobat reader) файл. С полученият код можете да направите общо три изчислявания при необходимост. Например да редактирайте некоректно въведени данни и да натиснете отново бутона "изчисли пенсията". Ако искате да продължите изчисляванията или искате ново изчисляване след като е изчерпан лимита(3 опита) трябва да изпратите нов SMS, за да попучите нов код.

Изтегли пенсионния калкулатор - програма за изчисляване на пенсия
Екрани от програмата

пенсионен калкулатор екран 1

пенсионен калкулатор екран 2

пенсионен калкулатор екран 3

Copyright © 2010 www.pensiacalc.com